top of page

פורטרטים

המילה "דיוקן" בא מן הלטינית  פורטרר-לגרור החוצה, לחשוף, לגלות 

דיוקן היא לא רק תמונה יפה של אדם מפורסם או עשיר. זהו אוצר בלום של רמזים ורעיונות.

  היא יכולה לספר לנו מי האדם, האם הוא כועס? האם הוא שמח? האם הוא טוב לב? האם הוא מנותק ואדיש

איך הם חיו ומה הם חושבים על עצמם

בנוסף לרגשות המשודרים מפני האדם  הפנים גם משקפות במידה רבה את אישיותו

זה אפילו יכול לספר לנו על הצלם ואת החיים שלו

bottom of page